Εδώ θα βρείτε μια συλλογή από εκθέσεις και συστάσεις που θα συζητούν τα θέματα ένταξης των μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι εκθέσεις και οι συστάσεις απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο προγραμμάτων διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, διευθυντές σχολείων και φορείς χάραξης πολιτικής σε εκπαιδευτικά θέματα, εργαζόμενους σε τομείς υποστηρικτικης μάθησης που παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη σε εκπαιδευόμενους μετανάστες και κοινότητες μεταναστών.

Αν δεν μπορείτε να δείτε την έκθεση κάντε κλίκ εδώ