FSM kommer att samarbeta med stödenheten för inlärning och elevchefen hos MCAST för att utveckla en certifierad 3 ECTS-utbildningsenhet (Level 5) för lärare inom vidareutbildning, om migrantinkludering. Studieenheten kommer att utvecklas under MCAST’s kvalitetsgaranti, verifiering och ackreditering. Denna modul kommer att designas med hjälp av partners i Cypern, Sverige och Slovenien, och kommer att testas och ackrediteras av MCAST för att utbilda lärare inom inkluderande pedagogik. Denna modul stärker kompetensnivån hos lärare och kommer därför att stödja anställningen och urvalet, så väl som induktionen av lärare inom detta område. Det kommer att utvecklas som en blandad modul, inklusive klassrumslektioner och nätkomponenter. En icke-formell utbildningskurs kommer även att utvecklas av projektet, för att utbilda migrantsamhällen och peers inom självförtroendeuppbyggnad, mentorskap och kulturellt medlande, och stödprogram inom utbildning kommer att utvecklas för stödpersonal inom institutioner för livslångt lärande.