Foundation for Shelter and Support to Migrants (FSM)

The Foundation for Shelter and Support to Migrants (FSM) je nevladna organizacija ustanovljena 2010. Delamo z ranljivimi državljani tretjih držav, prosilci za mednarodno zaščito in osebami z mednarodno zaščito. Smo edina nevladna organizacija, ki ji je od junija 2010 do septembra 2015 Ministrstvo za notranje zadeve in državno varnost zaupalo odgovornost za upravljanje Marsa Open Centre. Marsa je bil eden od največjih odprtih centrov za prosilce za mednarodno zaščito in begunce na Malti v katerem je bilo vsako leto nastanjenih več sto moških prosilcev za mednarodno zaščito in beguncev.

Obiščite spletno stran

Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (CARDET)

CARDET je eden od vodilnih raziskovalnih in razvojnih centrov v Sredozemlju z globalnim izvedenskim znanjem pri zasnovi in izvedbi projektov, krepitev zmogljivosti in e-učenja. Smo nedvisni pridruženi partner univerz in institucij pa svetu; na primer, Yale Unbiversity in International Council of Educational Media. Izvedli smo že številne projekte na področjih krepitve zmogljivosti in načrtovanja v izobraževanju in organizacijah za poklicno izobraževanje in usposabljanje; socialne pravičnosti in integracije; učenja odraslih; podpore mladim; e-učenja; izobraževalnih tehnologij; ocen zmogljivosti in pomankljivosti in izobraževalnih institucijah; državljanske angažiranosti, socialne integracije in zagotavljanja kvalitete. Združujemo mednarodno skupino strokovnjakov z več desetletnimi globalnimi izkušnjami v raziskovanju, predvidevanju, tehnologijah v izobraževanju, zasnovi poučevanja, e-učenju, krepitvi profesionalnih zmogljivosti, inovativnnega mišljenja, inovacij, socialne in economske integracije in razvoja človeških virov.

Obiščite spletno stran

Integration För Alla (IFALL)

IFALL – Integration För Alla je bila ustanovljena 2013 v Örkelljungu na jugu Švedske. Zdaj pa delujemo tudi v Ängelholmu in Klippanu. Da bi povečali našo mrežo in pridobili izkušnje smo sodelovali z organizacijami kot so švedska cerkev (Church of Sweden), rešite otroke (Save the Children), Rdeči križ in občinami. Trenutno imamo 3 zaposlene in 25 aktivnih prostovoljcev, ki izvajajo 15 tedenskih integracijskih aktivnosti na jugu Švedske. Naš glavni namen je spodbujanje medkulturne integracije in delovanje proti medkulturnemu nasilju na Švedskem in v drugih državah. Pri tem se osrediščamo predvsem na posameznike, saj menimo, da smo vsi zaznamovani s kulturo. Radi bi torej poudarili, da se ne ukvarjamo samo z integracijo beguncev, manjšin in imigrantov, ampak hkrati tudi z integracijo kultur na različnih nivojih.

Obiščite spletno stran

Ιnstitute for African Studies (IAS)

Inštitut za afriške študije (IAŠ) je nevladna organizacija, ki izvaja raznovrstne aktivnosti na področjih migracij, migrantov, spoštovanja raznolikosti, integracije migrantov, opozarjanja na nevarnosti trgovine z ljudmi, zagovorništva, usposabljanja ter organizacije seminarjev in konferenc. Poskušamo vzpostaviti platformo za izmenjavo idej, izkušenj, izzivov in priložnosti na omenjenih področjih. Da bi izboljšali življenske in delovne razmere migrantov ter jim omogočili izražanje njihovih sposobnosti in nadarjenosti, pristopamo k in sodelujemo z različnimi družbenimi akterji: posamezniki, formalnimi in neformalnimi skupinami in združenji, lokalnimi in nacionalnimi oblastmi, javnim in privatnim sektorjem, izobraževalnimi ustanovami (od osnovnih šol do fakultet), sindikati idr. Z mreženjem in partnerskim povezovanjem spodbujamo širjenje najboljših praks. Smo tudi aktivni člani večih nacionalnih in evropskih platform.

Obiščite spletno stran