FSM bo skupaj z Learning Support Unit in Student Liason Manager pri MCAST (Malta College of Arts, Science and Technology) razvila akreditirano študijsko enoto evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk 3 (3 ECTS Study Unit), nivo 5, za učitelje nadaljnega izobraževanja in usposabljanja o vključevanju migrantov v vseživljensko učenje. Študijsko enoto bomo razvili v skladu s postopkom zagotavljanja kakovosti, verifikacije in akreditacije. Nadzor bo vršila MCAST. Pomoč pri razvoju modula nam bodo zagotovili partnerji iz Cipra, Švedske in Slovenije. Modul, ki ga bo preveril in akreditiral MCAST, bo namenjen usposabljanju učiteljev v vključujoči pedagogiki. Modul bo okrepil zmogljivosti profil učiteljev in olajšal pridobivanje, izbiranje in uvajanje učiteljev na tem področju. Modul bo zasnovan tako, da bo vključeval razredno poučevanje in učenje na daljav. Poleg tega bomo razvili tudi neformalni tečaj za usposabljanje migrantskih skupnosti in migrantov v krepitvi zaupanja, mentorstvu in kulturni mediaciji, ter podporni tečaj za izobraževanje podpornega osebja v institucijah za vseživljensko učenje.