Tu boste našli poročila in priporočila, ki se nanašajo na probleme vključevanja migrantov v izobraževanje odraslih. Namenjena so učiteljem vseživljenskega učenja in izobraževanja odraslih, šolskim administratorjem in odločevalcem v izobraževanju, pomožnim učiteljem in osebju, ki zagotavlja psihosocialno podporo migrantom vključenim v izobraževanje, migrantom in skupnostim.

If cannot view the report you can download it here