Här hittar du en samling av rapporter och rekommendationer som diskuterar frågan ”migrantinkludering i vuxenutbildning”. Rapporterna och rekommendationerna riktar sig till lärare inom livslångt lärande och vuxenutbildningar, skoladministratörer och lagstiftare, stödarbetare och de som lever i migrationernas samhällen som kan ge psykologiskt och socialt stöd.

If cannot view the report you can download it here