Supporting Migrant Inclusion in Lifelong

Learning and Education

Om projektet

Projektet SMILE (Supporting Migrant Inclusion in Lifelong Learning and Education) vill bygga kapacitet hos vuxna utbildare för att förbättra och öka kunskap, färdigheter och kompetenser bland både lärare och invandrare inom integrering i vuxenutbildning.

Läs mer...

E-inlärning

FSM kommer att samarbeta med stödenheten för inlärning och elevchefen hos MCAST för att utveckla en certifierad 3 ECTS-utbildningsenhet (Level 5) för lärare inom vidareutbildning, om migrantinkludering. Studieenheten kommer att utvecklas under MCAST’s kvalitetsgaranti, verifiering och ackreditering. Denna modul kommer att designas med hjälp av partners i Cypern, Sverige och Slovenien, och kommer att testas och ackrediteras av MCAST för att utbilda lärare inom inkluderande pedagogik. Denna modul stärker kompetensnivån hos lärare och kommer därför att stödja anställningen och urvalet, så väl som induktionen av lärare inom detta område.

Läs mer...

Resurser

Här hittar du en samling av rapporter och rekommendationer som diskuterar frågan ”migrantinkludering i vuxenutbildning”. Rapporterna och rekommendationerna riktar sig till lärare inom livslångt lärande och vuxenutbildningar, skoladministratörer och lagstiftare, stödarbetare och de som lever i migrationernas samhällen som kan ge psykologiskt och socialt stöd.

Läs mer...

Kontakta