Foundation for Shelter and Support to Migrants (FSM)

Denna organisation är en icke-myndighetsorganisation etablerad 2010 som arbetar med mångfaldiga och sårbara individer från u-länder, inklusive asylsökare och individer med internationellt skydd. Det är den enda organisation som inte är en myndighet som fått tillit av ”Ministry for Home Affairs and National Security”, från 2010 till september 2015, för ansvaret av administration av en av de största öppna flyktinganläggningarna i Malta, Marsa Open Centre, som hanterade hundratals manliga asylsökande och personer med internationellt skydd varje år.

Besök hemsida

Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (CARDET)

CARDET är en av de ledande forsknings- och utvecklingscentrana i medelhavsregionen med global expertis inom projektutveckling och implementering, kapacitetsbyggande och e-kurser. CARDET är fristående med universitet och institutioner från hela världen, så som Yale och ”International Council of Educational Media”. CARDET har fullfört flera projekt relaterade till utveckling av kapacitet och planering inom utbildning och VET, social orättvisa och integration, inklusive utbildning, vuxenutbildning, ungdomsstöd, e-inlärning, utbildningsteknologi, färdigheter och bristutvärdering inom utbildningsinstitut, civilengagemang, social integrering och kvalitetsutvärdering. CARDET för samman internationella expertlag med årtionden av global erfarenhet inom forskning, utbildningsteknologi, instruktionsdesign, e-inlärning, professionell kapacitetsuppbyggnad, designtänk, innovation, social och ekonomisk integration och personalutveckling.

Besök hemsida

Integration För Alla (IFALL)

IFALL – Integration För Alla grundades 2013 i södra Sverige i Örkelljunga och nu finns IFALL även i Ängelholm och Klippan. Vi har arbetat med organisationer så som Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset och kommuner för att kunna vidga vårt nätverk och våra erfarenheter. Det finns 25 aktiva frivilligarbetare, 3 anställda och 15 veckaktiviteter inom integration i södra Sverige. De huvudsakliga målen med organisationen är att främja integration mellan kulturer och förhindra våld mellan kulturer i Sverige och i andra länder. Med kultur menar vi individuellt. På så vis vill vi förtydliga att vi inte enbart jobbar med integration av flyktingar/minoriteter/invandrare, utan även med ingeration av kulturer på olika nivåer.

Besök hemsida

Ιnstitute for African Studies (IAS)

The Institute for African Studies (IAS) är en NGO och så kallad “think tank” som arbetar med multikulturella aktiviteter som sträcker sig från forskning, migration och integration, mångfald, människohandel, utbildning, seminarier och konferenser baserat på en plattform av dialog och utbyte av idéer, utmaningar och möjligheter med en syn att berika olika perspektiv i dagens allt mer mångfaldiga och utmanande värld. För att kunna utnyttja folks talanger och främja bostads- och arbetsmiljön riktar vi in oss på mångfaldsgrupper i samhället; från individer, grupper och lokala myndigheter, till beslutsfattare på nationell nivå, offentligheten och den privata sektorn, från akademiska och forskningsinstitut till fackföreningar. Genom nätverkande och partnerskap ger vi betydelse till bästa praxis. Som en av grundarna och medlem av olika plattformar på nationell och europeisk nivå når vi EUs prioriteringar och bygger in dem i våra årliga program.

Besök hemsida