Supporting Migrant Inclusion in Lifelong

Learning and Education

O projektu

Namen projekta ‘Podpora migrantom pri vključevanju v vseživljensko učenje in izobraževanje’ je oblikovanje sposobnosti učiteljev odraslih, da izboljšajo in povečajo znanja, spretnosti in kompetence učiteljev in migrantov za spodbujanje vključevanja slednjih v izobraževanje odraslih.

Preberite več...

E-učenje

FSM bo skupaj z Learning Support Unit in Student Liason Manager pri MCAST (Malta College of Arts, Science and Technology) razvila akreditirano študijsko enoto evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk 3 (3 ECTS Study Unit), nivo 5, za učitelje nadaljnega izobraževanja in usposabljanja o vključevanju migrantov v vseživljensko učenje. Študijsko enoto bomo razvili v skladu s postopkom zagotavljanja kakovosti, verifikacije in akreditacije. Nadzor bo vršila MCAST.

Preberite več...

Resources

Tu boste našli poročila in priporočila, ki se nanašajo na probleme vključevanja migrantov v izobraževanje odraslih. Namenjena so učiteljem vseživljenskega učenja in izobraževanja odraslih, šolskim administratorjem in odločevalcem v izobraževanju, pomožnim učiteljem in osebju, ki zagotavlja psihosocialno podporo migrantom vključenim v izobraževanje, migrantom in skupnostim.

Preberite več...

Kontaktirajte